Wczytuję dane...

Dowiedz się, czym są aspekty?

Aspekty stanowią jądro interpretacji astrologicznych i odgrywają ogromnie ważną rolę podczas interpretacji kosmogramu. Z horoskopu urodzeniowego, który jest niejako zdjęciem nieba zrobionym w miejscu i w momencie narodzin, widać aspekty, jakie towarzyszyły podczas pojawienia się na świecie danej osoby. Ukazują one sposób wzajemnego oddziaływania energii planet oraz znaków. Z aspektu, jaki dwie planety tworzą między sobą lub z aspektów, jakie planety tworzą z głównymi kątami kosmogramu, możemy odczytać, czy w danym obszarze czekają tę osobę trudności, czy też może wszystko będzie u niej przebiegało pomyślnie.

Fazy Księżyca i odpowiadające im aspekty w horoskopie

Z tej książki dowiesz się, jak dokładnie ocenić godności akcydentalne (przygodne lub przypadkowe) planet w horoskopie urodzeniowym. Poznasz praktyczną wiedzę o Księżycu – o dwóch etapach lunarnych związanych z powiększaniem i zmniejszaniem się tarczy Księżyca, czterech głównych i ośmiu pośrednich fazach Księżyca, a także odpowiadających im aspektach w horoskopie. Autorka podaje także astrologiczną interpretację Księżyca w nowiu (będącego w koniunkcji ze Słońcem), Księżyca w pełni (będącego w opozycji do Słońca), Księżyca rosnącego i malejącego, jak również wiele unikalnych informacji na temat próżnego kursu Księżyca. Wyjaśnia wszystko na temat Węzłów Księżycowych – Północnego i Południowego Węzła Księżycowego (czyli Głowy Smoka i Ogona Smoka), a także uczy, jak interpretować ich położenia w znakach Zodiaku, a głównie w domach horoskopu urodzeniowego.

Rodzaje ruchu planet

Jolanta Gałązkiewicz-Gołębiewska przedstawia różne rodzaje ruchu planet – prosty (postępowy lub dyrekcyjny), wsteczny (retrogradacyjny, a więc niezgodny z kolejnością znaków Zodiaku) i stacjonarność planet oraz ruch szybki i wolny planet. Podaje także szczegółową analizę znaczenia planet retrogradujących: Merkurego, Wenus, Marsa, planet społecznych i pokoleniowych.

Praktyczna wiedza dla początkujących do zastosowania w codziennym życiu

Jeśli jesteś osobą początkującą w dziedzinie astrologii, to dzięki temu profesjonalnemu podręcznikowi masz szansę znacząco pogłębić swoją wiedzę. Autorka bardzo dokładnie opisuje ważne pojęcia astrologiczne, takie jak malefiki, benefiki i planety neutralne. Wyjaśnia tematykę aspektów, w tym funkcje i znaczenie aspektów harmonijnych i nieharmonijnych, aspektów separacyjnych i aplikacyjnych, aspektów typu partil/partile, jak również interpretacje aspektów planet w żywiołach i jakościach. Ponadto uczy wyszukiwania planet oblężonych przez malefiki lub benefiki oraz jak rozróżniać horoskopy dzienne od nocnych. Opisuje brakujący i dominujący typ aspektu, jaki występuje w horoskopie urodzeniowym i podaje interpretację oraz zagadnienie planet nieaspektowanych.

Źródło wiedzy dla profesjonalistów

Osoby już bardziej zaawansowane zapoznają się z aspektami dexter i sinister (aspekt prawy i lewy) oraz odkryją znaczenie planet znajdujących się na drodze ognistej (via combusta) będących pod promieniami Słońca, spalonych przez Słońce i będących w cazimi. Dowiedzą się także o znaczeniu planet orientalnych (wschodnich) i okcydentalnych (zachodnich), jak też planetach będących w halbie i hayz.

Połączenie astropsychologii z astrologią tradycyjną

Autorka łączy w tym podręczniku astropsychologię z zasadami stosowanymi w astrologii tradycyjnej. Przedstawia aspekty separacyjne i aplikacyjne. Oblicza godności akcydentalne planet w horoskopie urodzeniowym, interpretuje planety silne i słabe pod względem akcydentalnym posługując się przykładami z własnego horoskopu urodzeniowego.

Polecamy