Wczytuję dane...

Umysł nie ma żadnej zapory.
Nowa świadomość napotyka mind control.

Teraz

Wszystko jest świadomością.

Badania naukowe i nowoczesne technologie otwierają przestrzeń do nieotwartych dotąd potencjałów w człowieku, ale jednocześnie pozwalają na wycelowane manipulacje ludzką świadomością - myśleniem, uczuciem, zachowaniem.

Nasz świat jest coraz silniej sterowany z „podziemia” i tylko ten, kto o tym wie, ma szansę, by w przyszłości samodzielnie kierować własnym życiem. Techniki kontroli świadomości są dziś już bardzo zaawansowane, natomiast uświadomienie społeczeństwa - bliskie zeru.

Ta śmiała książka konfrontuje z szansami i niebezpieczeństwami nowego paradygmatu życia oraz uzmysławia nam nasz własny potencjał mentalny.

W tej publikacji nie ma miejsca na teorie spiskowe. Przekazana tutaj wiedza opiera się na faktach i udokumentowanych eksperymentach z mózgiem człowieka oraz zapoznaje z wynikami badań w dziedzinie genetyki falowej, będących nadzieją dla medycyny przyszłości.

Autorzy, oboje uznani fizycy, dzielą się również swoim kilkunastoletnim dorobkiem naukowym i spostrzeżeniami w zakresie szans i zagrożeń dla budzącej się nowej świadomości „pokolenia przejściowego”, którym jesteśmy MY, jak również dla przyszłości następnych pokoleń.

Interesującą częścią jest celtycki „Alfabet drzew” oraz wykaz uzdrawiającego bądź szkodliwego oddziaływania niektórych drze na organizm i psychikę człowieka.

Polecamy