Wczytuję dane...

Ewangelizacja czy demonizacja? Opętanie w popkulturze. Postrzeganie buddyzmu przez młodych katolików. Reakcje ludzi na próby rekrutacji podejmowane przez Świadków Jehowy. Motywy rejestracji nowych ruchów religijnych w Polsce na przykładzie Kościoła Dionizosa. Problemy funkcjonowania nowych ruchów religijnych na przykładzie wspólnoty ewangelikalnej. Kult świętej Rity w parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Przemijające sacrum? Wspomnienia uczestników Ruchu Światło-Życie....

Głównym tematem książki jest problematyka społecznej recepcji nowych zjawisk religijnych. Autorzy przyglądają się między innymi pop-kulturowym aspektom opętania demonicznego, funkcjonowaniu nowych ruchów religijnych w codziennej prasie francuskiej czy też periodykom wydawanym w ostatnich latach przez współczesnych polskich buddystów szkoły Karma Kagyu. Tom zawiera również rezultaty autorskich badań, dotyczących sposobów pojmowania buddyzmu wśród młodych katolików, wspomnień uczestników Ruchu Światło-Życie, metod konwersji stosowanych przez Świadków Jehowy, jak też działalności Kościoła Lokalnego „Hammer” Centrum Chrześcijańskiego Kanaan oraz Kościoła Dionizosa.

Polecamy