Wczytuję dane...

Zapiski dr Jail Kubackiej, które drukowaliśmy w latach 1999–2000 w miesięczniku „Nieznany Swiat”, a które znalazły się obecnie również w tej unikatowej książce, są, w moim przekonaniu, materiałem frapującym zarówno od strony faktologicznej, jak i w swojej warstwie duchowej. Mamy tu bowiem do czynienia nie tylko z fascynującym fenomenem wyrazistej i nie budzącej najmniejszych wątpliwości prekognicji, lecz także dojrzałą intelektualnie próbą interpretacji doświadczanych przez autorkę (z zawodu lekarza!) nadzwyczajnych zjawisk oraz wydarzeń, jakie stały się jej udziałem. Uważam dr Jail Kubacką za jedną z najciekawszych postaci, z jakimi miałem możność zetknąć się w ciągu kilkunastu lat redagowania „Nieznanego Świata”. Dlatego gorąco polecam lekturę jej książki, gdyż, niezależnie od tego, że okazuje się ona niepowtarzalną przygodą poznawczą, unaocznia z wielką przenikliwością złożoność świata, w jakim żyjemy i związanych z nim cudownych, ciągle nierozwiązanych zagadek bytu.

Polecamy