Sklep internetowy działający pod adresem alchemik.sklep.pl jest prowadzony przez firmę:
Alchemik Lena Art, REGON: 364026368, NIP: 9721152035, 61-869 Poznań, ul. Garbary 49/1

Postanowienia ogólne

  1. Sklep Alchemik.sklep.pl zwany w dalszej części SKLEPEM, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie produktów z oferty SKLEPU do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, uzupełniając go o wymagane dane. Jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo, zamówienie nie będzie realizowane.
  3. Zamówienia można składać od godziny 24 na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail ze SKLEPU z informacją o przyjęciu zamówienia, która zawiera rachunek (zestawienie zamówionych produktów, ceny produktów, łączną wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki) oraz informacje o wysyłce (dane klienta, adres dostawy, sposób dostawy).
  5. Przez złożenie zamówienia w SKLEPIE klient automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i telefonicznej, związanej z realizacją tego zamówienia (informacja o przyjęciu zamówienia, informacja o odnotowaniu wpłaty, informacja o wysyłce zamówienia, prośba o recenzję zakupionych produktów lub ocenę jakości obsługi, przypomnienie o konieczności potwierdzenia lub opłacenia zamówienia). Dodatkowo SKLEP zastrzega sobie prawo skontaktowania się z klientem drogą mailową lub telefoniczną w przypadku niejasności lub problemów w trakcie realizacji zamówienia.
  6. SKLEP dokłada wszelkich starań, aby oferta towarów była jak najbardziej aktualna i zgodna z dostępnością towarów na magazynie i u dostawców SKLEPU. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Brak odpowiedzi klienta co do sposobu realizacji zamówienia skutkuje jego anulowaniem po 8 dniach od chwili przekazania w/w informacji.
  7. W przypadku opłacenia zamówienia, kiedy SKLEP nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, SKLEP informuje klienta o tym fakcie w terminie 14 dni. Klient podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub rezygnacji z całości zamówienia, a SKLEP zwraca przedpłatę na wskazane przez klienta konto w terminie 14 dni.
  8. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto, albo gotówką, i przy odbiorze punkcie stacjonarnym.
  9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
   -  opłaconych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SKLEPU (odnotowywanie wpłat odbywa się 2 razy dziennie - o godz. 8 i 14)
  10. Zamówienia wysyłane za granicę mogą być opłacone jedynie za pomocą przelewu.
  11. W przypadku braku opłaty zamówienia w ciągu 7 dni od jego złożenia, po próbie nawiązania kontaktu z klientem, zostanie ono anulowane. 
  12. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć czas, jaki jest potrzebny na sprowadzenie towaru (z magazynu SKLEPU lub od dostawcy) i przygotowanie go do wysyłki oraz czas potrzebny kurierowi UPS, Poczcie Polskiej lub innym firmom obsługującym wysyłkę na dostarczenie zamówienia pod wskazany przez klienta adres.
  13. Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta.
  14. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zamówieniu, proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
  15. Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania informacji o jego wysyłce.
  16. Wszystkie ceny podawanie na stronie internetowej SKLEPU są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie na stronie SKLEPU jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie SKLEPU.
  17. SKLEP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży SKLEP przeznacza ograniczoną liczbę produktów, na które zamówienia są realizowane według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów produktów objętych tą formą sprzedaży.
  18. SKLEP dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów oraz ich zdjęcia były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem: ksiegarnia@alchemik.bestseller.sklep.pl

Zwroty i reklamacja
Produkty nie posiadające oryginalnego opakowania, ochodzące z ekspozycji nie podlegają reklamacji. 


   1. Regulacje odnośnie:

    Procedura reklamacji

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail podanym poniżej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (również znajduje się poniżej). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

    • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
    • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

    • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

    Odstąpienie od umowy

    Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje Państwu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

    Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    UWAGA! List (paczkę) z produktami do zwrotu lub reklamacji proszę wysyłać przesyłką rejestrowaną (poleconą) bez doliczenia kwoty pobrania. Przesyłki z płatnością przy odbiorze zostaną odesłane.

     
   2. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być w jakikolwiek sposób zniszczony. Towar powinien być kompletny oraz zwracany w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać bezwzględnie wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą i formularzem zwrotu. Pieniądze za zwracany towar oraz koszty wysyłki zostaną przelane na konto klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Jednocześnie SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku zwrotu części produktów z zamówienia koszty wysyłki zostaną zwrócone proporcjonalnie do ich wartości.
   3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta  (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie dotyczy zwrotu następujących towarów: 

    - produkty żywnościowe; kawa, herbata, suplementy diety, kosmetyki  i inne.

            - indywidualne wróżby, horoskopy i portrety numerologiczne

           - wykonane na zamówienie obrazy i mandale

        - nagrania wideo, muzyczne, gry i programy komputerowe, zapisane na płytach DVD, CD, Blu-ray, jeśli usunięto z nich oryginalne opakowanie

     - karty tarota i inne karty jeśli ich oryginalne opakowanie zostało naruszone a produkt nie przedstawia żadnych wad fabrycznych.

                                                                    Rękojmia

     1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
     2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
     3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
     4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
      • a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
      • b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
     5. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
     6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
     7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
     8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
      • a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
      • b) żądać usunięcia wady.
     9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
     10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
     11. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
     12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
     13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
     14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
     15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
      • a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
      • b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
      • c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
      • d) żądania usunięcia wady.
     16. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
     17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
     18. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
     19. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
     20. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
     21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
     22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
     23. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
     24. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
     25. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


Postanowienia końcowe


 1. SKLEP zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)
 2. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Wydrukuj

Twój koszyk jest pusty

Zaloguj się

Kontakt

  Kontakt Telefoniczny

+48 (61) 517 025 054

_____________________

F A C E B O O K
 

fb

_________________

  Misy Dźwiękowe Instrumenty Terapeutyczne

Alchemik 
ul. Garbary 49
61- 896 Poznań

__________________________________DZWONKI KOSHI TINGSHA

  

--------------------------------------

   


USŁUGI 
- Astrologia urodzeniowa (predyspozycje, potencjały, zdolności)
- Astrologiczne doradztwo osobiste i biznesowe (tranzyty, prognozy)
- Trener rozwoju osobistego  

Tranzyt

+48 (61) 575 001 492
________________


UWAGA KLIENCIE
 
 

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ przed wpłatą!
alchemik.lena.art@gmail.com


Nie wszystkie produkty zamieszczone w sklepie internetowym są dostępne "od ręki" w sklepie stacjonarnym. 
Prosimy przesłanie zapytania o dostępność produktu przed złożeniem zamówienia.

SKLEP STACJONARNY

Alchemik
Sklep stacjonarny
Zapraszamy

ul. Garbary 49

Poznań


Kryształowa kula
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Email

Płatności

Numer KONTA. 
Alchemik Lena Art
ul. Garbary 49/1
61-869 Poznań
30 1140 2004 0000 3602 7614 0002
BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

- Za pobraniem 28 zł

- Przelew tradycyjny 25 zł

 • Przesyłka zagraniczna 65 zł (wyłącznie przelew)

  Informacja dotycząca zamówień poza granice Polski !

  Zamówienia na terenie  całej Unii Europejskiej i inne zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie przedpłaty.

  Przesyłki są realizowane wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty.

 

 

Bezpieczne zakupy